Uw partner in zwak- en sterkstroom
 • elektrotechniek

Toepassingsgebied

De norm is van toepassing op elektrische installaties van onder andere:
 • woningen en kantoren;
 • gebouwen en terreinen bedoeld voor openbare en industriële doeleinden;
 • ruimten en terreinen bestemd voor landbouw, veeteelt of tuinbouw, geprefabriceerde gebouwen;
 • caravans, logiesverblijven en daarvoor bestemde terreinen;
 • bouwterreinen, tentoonstellings- en kermis- en andere tijdelijke installaties;
 • jachthavens;
 • buitenverlichting;
 • oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

Wettelijke status

NEN-normen zijn geen algemeen verbindende voorschriften. Gebruik van de NEN 1010 wordt aanbevolen, via de Woningwet, het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit. In bijlage I van de "Regeling Bouwbesluit" worden de volgende normen genoemd:
 • NEN 1010-0 2003 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties – Voorwoord en introductie
 • NEN 1010-1 2003 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties – Fundamentele uitgangspunten, het vaststellen van algemene kenmerken en termen en definities, inclusief aanvullende bepalingen uit NEN 1010-8
 • NEN 1010-4 2003 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties – Beschermingsmaatregelen, inclusief aanvullende bepalingen uit NEN 1010-8
 • NEN 1010-5 1996 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties – Keuze en installatie van elektrisch materieel, inclusief wijzigingsblad A3: 2003 en correctieblad C2: 2005 op wijzigingsblad A3: 2003, inclusief aanvullende bepalingen uit NEN 1010-8
 • NEN 1010-6 1997 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties – Inspectie, inclusief aanvullende bepalingen uit NEN 1010-8
 • NEN 1010-7 2000 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties –Aanvullende en bijzondere bepalingen, inclusief wijzigingsblad A2: 2003, inclusief aanvullende bepalingen uit NEN 1010-8
 • NEN 1010-9 2005 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor bestaande installaties
Toepassing van NEN 1010 is dus niet verplicht. Het ministerie van VROM verklaart dit ook expliciet. Het is echter wel verplicht aan te tonen dat met eventuele "eigen" oplossingen dezelfde veiligheid wordt bereikt.
Contact

Storingsdienst 24/7: 0591-785254 (na 16.15 - 06 18745659)

Elektrische installatie
laten installeren
Datanetwerk
laten aanleggen
Brand / inbraakbeveiliging
laten installeren